system management & engineering company

o nama

kompanija

Firma GP Symenco d.o.o. je osnovana 2009 godine

Glavna delatnost firme je inženjering i projektovanje.
Takođe vršimo i izradu manjih transportera, rudarske opreme, dizalica i ostale konstrukcije.
Onovni program je zasnovan na projektovanju sledeće opreme:
• Transportnih uređaja (transporteri)
• Rudarska oprema i delovi
• Dizalice
• Čelična konstrukcija
• Ostali delovi i uređaji za transport

kadrovski kapacitet

Raspolažemo sa inženjerskim kadrovskim kapacitetom u oblasti mašinstva i građevine. Naši projektanti poseduju licence odgovornih projektanata i izvođača u oblasti mašinstva (transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije) i građevine (konstrukcije objekata).
Maksimalni mesečni obim ostvarenih sati iznosi cca. 2500h

softver

Realizaciju dokumentacije vršimo u najmodernijim softverskim paketima. 3D modeli mogu biti konvertovani kao univerzalni 3D fajlovi sat, step, itd, što omogućava primenu istih u bilo kom softverskom programu.

tehnička dokumentacija

Fokus našeg rada je u oblasti projektovanja i izrade tehničke dokumentacije. Možemo vam ponuditi sledeće usluge:
• Projektovanje i izrada 3D modela
• Statički proračuni u skladu sa DIN 22261, EN 1993 ...
• Mašinski proračuni u skladu sa DIN 22261, DIN 22101 ...
• Izrada detaljnog inženjeringa– radionički crteži
• Izrada upustava za rukovanje, održavanje, stabilnosti idt.
• Nadzor nad izradom i montažom
Tehičku dokumentaciju možemo da uradimo na engleskom, ruskom, srpskom i nemačkom